Historiska institutionen har fått sin första professor i kunskapshistoria

Av Sofia - Publicerad den 1 september 2022
Porträtt Johan Östling Lux

Idag den första september påbörjar Johan Östling sin tjänst som professor i historia - den första någonsin i Norden med inriktning mot just kunskapshistoria. Stort grattis!

Today, the first of September, Johan Östling begins his position as Professor of history – the first ever in the Nordics to focus specifically on the history of knowledge. Congratulations!
- It is a very nice recognition. It also puts Lund on the historical map, Johan Östling says.
The field of history of knowledge has been built up since the mid 1990s. Johan Östling aims to continue working for the subject of history and the history of knowledge in general.
- It is gratifying with this appointment because it gives even more weight and status to the field, as well as the profile of the history of knowledge becomes more established. We´ve been working for this for a long time. Also the fact that it will be a more profiled area here in the Nordics is positive, as it is the first professorship in the subject here. Internationally, it´s quite rare, Johan Östling points out.
During the autumn Johan Östling, together with David Larsson Heidenblad, historian at the department, will finish writing a book in the history of knowledge on behalf of Cambridge University Press. The book is planned to be published early next year.

***************

–   Det känns väldigt roligt och det är ett väldigt fint erkännande. Det sätter även naturligtvis Lund på den historievetenskapliga kartan, säger Johan Östling.
Fältet kunskapshistoria har byggts upp sedan mitten på tiotalet, och Johan Östlings förhoppning är att fortsätta verka för historieämnet och kunskapshistoria i stort.
–  Det är också glädjande med den här utnämningen eftersom det ger ännu mer tyngd och lyskraft till fältet, och den kunskapshistoriska profilen får mer stadga. Det är något vi jobbat för länge.

I skrivande stund finns det endast några få professurer inom fältet kunskapshistoria, främst i Tyskland.

–  Att det blir ett mer profilerat område här i Norden dessutom är positivt, eftersom det är dent första professuren i ämnet här. Internationellt sett är det ganska sällsynt, säger Johan Östling.

Under hösten kommer Johan Östling tillsammans med David Larsson Heidenblad, historiker vid historiska institutionen, även att skriva färdigt en grundbok i kunskapshistoria på uppdrag av Cambridge University Press. Boken planeras att ges ut i början av nästa år.

Vi önskar stort lycka till och grattis!