Jubileumsbok: Beredd till bådadera. Lunds universitet och omvärlden

Publicerad den 14 mars 2017

Nu finns en mer forskningsinriktad antologi om Lunds universitets historia i tryck. Denna fokuserar på samspelet mellan universitetet och omvärlden under de senaste senaste femtio åren. Johan Östling bidrar till boken, och hans kapitel behandlar Fråga Lund och folkbildningen. ”Beredd till bådadera” är redigerad idéhistorikerna Gunnar Broberg och David Dunér.
<link http: www.lu.se universitetet-350-ar jubileumsprodukter>Läs mer om boken här