Konferens om arbetets gränser i Helsingborg

Av Annika Persson - Publicerad den 28 juni 2023
Malin Espersson föredrag

I juni hölls årets FALF-konferens med temat Arbetets gränser. Konferensen arrangeras av Historisk arbetslivsforskning vid Lunds universitet med stöd av Campus Helsingborg och äger rum på Dunkers kulturhus under tre dagar. Malin Espersson höll en föreläsning om sociala relationer.

Vilka funktioner fyller arbete? Hur omförhandlas gränserna för, i och mellan arbete, familjeliv och fritid i dåtid, samtid och framtid? Vilka gränser har suddats ut och vilka har förstärkts? Var går människans kroppsliga och mentala gränser – vad händer när vi närmar oss dem? Hur är det att arbeta och försörja sig i ett normativt gränsland? Hur kan vi förstå arbetet utifrån ett transnationellt perspektiv? FALF (Forum för arbetslivsforskning) tar under årets konferens upp frågor som berör arbetets gränser, med förhoppning om att fördjupa kunskapen och förståelsen för arbetslivets innehåll. 

Malin Espersson, sociolog och lektor vid institutionen för tjänstevetenskap inledde den första dagen med en plenarföreläsning om ”Sociala relationer i arbetslivet. Om gränsdragningar och ansvarsgörande”, där hon delade med sig av de resultat hon funnit i sin forskning om de sociala relationernas betydelse på arbetsplatsen. 

– Goda sociala relationer påverkar hälsan. Det är viktigare än kost och motion. I arbetslivet bidrar det till att vi trivs och hittar mening i vårt arbete. Det stärker vår identitet. Genom sociala relationer bygger vi tillit och kan samarbeta, säger Malin Espersson.

I vissa fall förekommer sociala gränsdragningar för att främja den egna effektiviteten, och ibland dras gränser av omsorg till kollegorna. I andra fall är det de sociala relationerna som istället driver arbetet.

– På olika sätt säger man sig visa en omsorg gentemot sina kollegor, antingen genom att låta kollegorna jobba ifred – eller genom att jobba mer själv, eller stanna kvar på ett jobb för att inte svika sina kollegor. Oavsett hur man navigerar och förhåller sig till i sina arbetsrelationer gör man det i en kontext där effektivitet är normen och det läggs förväntningar på individer att utföra arbetet i enlighet med detta. De förväntningar har också anställda på varandra och avvikelser från dessa förväntningar kan straffas hårt. Med hjälp av Nicholas Roses begrepp responsiblization: alltså ansvarsgörande, kan vi förstå detta på ett teoretiskt plan. Det sker en förskjutning av ansvar för arbetet till enskilda individer. Jag har visat att intervjupersonerna navigerar i sina relationer för att ta ansvar för arbetet och för att det ska bli utfört i tid, oavsett om det handlar om inkludera eller exkludera sociala relationer som ett del av sitt arbete. Ansvarsgörandet sker i en effektivitetsdiskurs som är svår för de anställda att ställa sig utanför, oavsett om man så att säga omfamnar eller undviker sina kollegor.

Espersson presenterade resultat från två forskningsprojekt under föreläsningen. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om respektive forskning.

Urholkade sociala relationer I distansarbete under coronapandemin

Hållbara arbetsvillkor i den kreativa sektorn: Spelutvecklares arbetssituation i dataspelsbranschen

Om FALF – Forum för arbetslivsforskning
Forum för arbetslivsforskning skall vara en mötesplats för arbetslivsforskning i Sverige och vara en samlande kraft för arbetslivsforskningen i Sverige. Föreningen skall delta i debatten om arbetslivsforskningens inriktning och finansiering samt uppmuntra arbetslivsforskares medverkan i debatten om arbetslivsfrågor samt initiera och främja gemensamma forskningsprojekt.

Läs mer om FALF på deras hemsida.