Konsten att förmedla kunskap

Publicerad den 14 november 2017

Johan Östling har fått medel från Riksbankens Jubileumsfond för projektet Konsten att förmedla kunskap: ”Under strecket” som digital resurs i ett nytt medielandskap.

Projektet är ett samarbete mellan svenska forskare och Svenska Dagbladet, och handlar bl.a. om att ge arkivmaterial nytt liv och nå ut på nya sätt till en bred allmänhet.

Läs mer om projektet <link https: www.rj.se anslag konsten-att-formedla-kunskap-under-strecket-som-digital-resurs-i-ett-nytt-medielandskap external-link-new-window external link in new>här