”Mänskliga rättigheter är idag en akademisk identitet och en profession”

Av Sofia Hermansson - Publicerad den 14 september 2023
Regnbågsflagga och person

Den 19-20 oktober hålls den första konferensen för profilområdet för Mänskliga rättigheter - Human rights in higher education. Professor i mänskliga rättigheter och koordinator för profilområdet, Lena Halldenius, ser de två dagarna som en viktig del i att fortsätta stärka samarbetet med lokala aktörer i närområdet.

–  Ett uppdrag vi har är att knyta ihop forskning, utbildning och samverkan och konferensen är ett av flera viktiga sätt som vi gör detta på. Forskning om mänskliga rättigheter är ju tätt knuten till olika utbildningar och utöver det så har vi ett gott samarbete med flera aktörer, arbetsgivare och praktikplatser här. Vi ser detta som ett startskott för att börja forska om hur mänskliga rättighetsutbildningar vid universitet och högskolor ser ut; vad undervisar vi om? Vilken kunskap produceras här? 

–  I nuläget finns ingen forskning om detta och det har varit och är fortfarande så att konceptet och forskning om human rights education är mer inriktat på lägre utbildning. Så man kan säga att vi på ett vetenskapligt sätt beforskar oss själva!

Fyra arrangörer står bakom konferensen; profilområdet i Mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, Uppsala universitet (som har en masterutbildning i mänskliga rättigheter), Svenska institutet för Mänskliga rättigheter och Raoul Wallenberginstitutet.

–  Alla medverkande parter är också ytterligare en anledning att lyfta just mänskliga rättigheter som en samverkansfråga. Vi har haft utbildningar i över tjugo år och mänskliga rättigheter börjar växa fram som en slags profession. En av våra talare från Malmö Universitet, Kristina Jonsson, har skrivit en rapport om just detta som en snabbväxande profession. Vi har många av våra studenter som bär med sig kunskapen och professionen in i olika yrkesroller på kommuner, länsstyrelser och myndigheter sedan länge. Hur uppfattar de sitt arbete som rättighetsvetare? Vad innebär den kunskapen och professionen? Det säger också mycket om hur vi utbildar om mänskliga rättigheter.

Konferensen är tvåspråkig och den 19 oktober fokuseras på Sverige, besök och föredrag av företrädare från andra utbildningar och fokus på hur man undervisar om mänskliga rättigheter, specifika kurser och samverkan med lokalsamhället. Den andra dagen är engelskspråkig med internationella talare och ett mer europeiskt perspektiv på mänskliga rättigheter där förhoppningen är att det ska mynna ut i ett internationellt forskningsprojekt.

–  Human rights på universiteten har tagit fart det senaste decenniet och blivit en akademisk identitet. Så det är läge att börja forska om det vi gör. Jag och vi hoppas att det blir starten för mer samarbeten, mer utbildningar i mänskliga rättigheter - framförallt i Sverige – och att vi kan lära av varandra och sätta igång intressanta samtal med organisationer och arbetsplatser.


Här kan du läsa mer om programmet för de båda dagarna och föranmäla dig: Mänskliga rättigheter i högre utbildning // Human Rights in Higher Education | Mänskliga rättigheter (lu.se)

Mer om utbildning i mänskliga rättigheter (länk https://www.mrs.lu.se/)