Nordens historiker

Publicerad den 26 februari 2018

En vänbok till Harald Gustafsson

Professor Harald Gustafsson har fått en festskrift med anledning att han har fyllt 65 år. Boken heter "Nordens historiker" och samlar forskare från hela Norden för att visa på förtjänsterna med att skriva historia utifrån ett gränsöverskridande nordiskt perspektiv. Detta arbetssätt har varit kännetecknande för Harald Gustafssons forskargärning. "Nordens historiker" har redigerats av Erik Bodensten, Kajsa Brilkman, David Larsson Heidenblad & Hanne Sanders och ges ut av Studia historica Lundensia (2018).

Läs mer om Harald Gustafsson <link http: www.hist.lu.se person haraldgustafsson external-link-new-window external link in new>här.
Läs mer om "Nordens historiker", och låna, köp eller läs boken <link http: www.ht.lu.se serie external-link-new-window external link in new>här.