”Nyliberala aktörer frånsade sig det statliga ansvaret att styra samhället i miljöriktig riktning”

Av Sofia Hermansson - Publicerad den 25 januari 2023
Fr v. Victor Pressfeldt och Kristoffer Ekberg

I artikeln “A Road to Denial: Climate Change and Neoliberal Thought in Sweden, 1988–2000” (Contemporary European History, Cambridge University Press) visar forskarna Victor Pressfeldt och Kristoffer Ekberg att klimatfrågan under 1980-talet möjliggjorde en förskjutning av frågan om miljöskydd från statlig reglering av produktion mot individers förändrade konsumtion.

Artikelförfattarna har framförallt fokuserat på hur sociala nätverk och idéer påverkat miljöfrågan under 80-talet och framåt och undersökt hur bärande aktörer i miljöfrågan genomsyrades av nyliberala tankesätt som försvårade och förhindrade avgörande delar gällande klimat- och miljöåtgärder. I artikeln lyfter forskarna Victor Pressfeldt, doktorand på historiska institutionen, samt Kristoffer Ekberg (tidigare doktorand i historia vid Lunds universitet) framförallt följande punkter:

  • Vi visar hur aktörer, med koppling till nyliberala tankesmedjor, under 1990-talet propagerade för att minimera användandet av statlig planering och därmed frånsäga det statliga ansvaret att styra samhället i miljöriktig riktning.
  • I artikeln visar vi också exempel på att denna syn bottnar i (den felaktiga) tanken om att marknaden är överlägsen för att styra samhället, samt i en tanke om att mänsklig innovationskraft mer eller mindre automatiskt kommer undanröja alla miljöproblem. 
  • Sammantaget lade dessa idéer en grund för att helt enkelt förneka att klimatet och annan miljöförstörelse var ett problem, samt att insatser för att styra mot hållbarhet antingen var för kostsamma eller helt enkelt meningslösa. 

Artikeln går att läsa i sin helhet på Cambridge University Presswebbplats (länk till webbplatsen A Road to Denial: Climate Change and Neoliberal Thought in Sweden, 1988–2000 | Contemporary European History | Cambridge Core, https://www.cambridge.org/core/journals/contemporary-european-history/article/road-to-denial-climate-change-and-neoliberal-thought-in-sweden-19882000/66D0AAA63B994C7BE57179A06F79594A )