Pris till Eva Österberg

Publicerad den 17 oktober 2016

Styrelsen för De Svenska Historiedagarna delar varje år ut Stig Ramels pris. I år gick detta pris till professor emerita Eva Österberg. Eva tog emot sitt pris i Karlskrona i september 2016.

I sitt pristal påtalade Lena Milton att Eva har haft fler uppdrag än vad någon hinner räkna upp, och hon framhöll den bredd som kännetecknat Evas forskning, bl.a. i ”hennes omfattande insats som handledare. Hon har, med omvittnat engagemang och respekt för varje persons möjligheter, lotsat närmare sextio doktorander till målet – förmodligen något av ett rekord i modern tid. Hon personifierar ett etos som tar den historiska kunskapen på allvar och förenar den med en blick för livets mångfald. Utan att ge avkall på den vetenskapliga kvaliteten har Eva Österberg lyckats presentera sin forskning i en form som når även en bredare publik, och har i sin insats som handledare spridit ringar på vattnet genom att inspirera nya generationer av historiker att fortsatta verka i historievetenskapens tjänst, både inom akademin och ute i samhället – i högsta grad insats av särskilt värde för historieintresserade och därmed alltså helt i Stig Ramels anda.” Institutionen gratulerar!