Seminarieserie: Om temporaliteter och dilemman i historia

Av Caroline - Publicerad den 19 januari 2024
Man i bibliotek

Välkommen våren 2024 till en seminarieserie om historieförmedling! Seminarierna riktar sig till alla som är intresserade av hur historia skrivs och kommuniceras.

8 februari, LUX B: 240, 16.15-18.00

Om kontroversiella frågor i historieundervisningen

Fredrik Alvén, docent och universitetslektor i historia vid Malmö universitet, har tillsammans med Anna-Lena Lilliestam, universitetslektor i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet, skrivit boken Undervisa i historia. Didaktik och metodik för ämneslärare (2023). Författarna sätter historiedidaktisk teori och skolans styrdokument i relation till kontroversiella frågor i historieundervisningen. Om detta kommer Fredrik att berätta 8 februari.

 

21 mars, LUX B: 240, 16.15-18.00

Kommissionshistoria - en historiedidaktisk utmaning

Klas-Göran Karlsson förmedlar sina intryck av att som historiker och historiedidaktiker ha varit ledamot i Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset i flera år. Så här beskrivs kommissionen: ”Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset är en statlig utredning som tillsatts av svenska regeringen. Initiativet för att tillsätta kommissionen har kommit från minoriteten. Kommissionen är ett självständigt organ som ska tolka och utföra det uppdrag som anges i direktiven (instruktionen) från regeringen.” Vilken eller vems historia får utrymme i ett statligt kommissionsarbete är centrala historiedidaktiska frågor som Karlsson kommer att uppehålla sig vid.

 

25 april, LUX B: 240, 16.15-18.00

Framtiden är inte vad den har varit – om tid och temporalitet

Jenny Gustafsson, fil. dr i idé- och lärdomshistoria vid Södertörns högskola, Helén Persson, biträdande universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet och Ulf Zander, professor i historia vid Lunds universitet, presenterar ett pågående projekt om hur tid och temporalitet genomgår ständiga förändringar. Mot bakgrund av teoretiska förklaringsmodeller av tid och temporalitet diskuterar de hur olika aspekter av tid och temporalitet kommer till uttryck i klimataktivisters framtidsförväntningar, utbildningspolitiken från mitten av 1900-talet fram till våra dagar och ungdomars historiereferenser på internetforum.

 

Kontakt: Helén Persson och Ulf Zander