Sovjetisk krigserfarenhet – Ukrainas oväntade vapen

Av Sanna Trygg - Publicerad den 20 december 2022
En datja (lantställe).
Många ukrainare har tillgång till en datja (lantställe), ett arv från sovjettiden. ”Skulle ryssarna slå ut all ström och el kan det gå att överleva i sin sommarstuga”. Det säger Per Anders Rudling. Foto: Ilya Makarov.

Källarna är fyllda och nästan all infrastruktur möjlig att krigsanpassa. Det ukrainska folkets krigshistoria från forna Sovjetunionen ger ett försprång som Ryssland underskattat. Det menar historikern Per Anders Rudling.

En vanlig skolbuss i Ukraina är ingen vanlig skolbuss. Alla stolar kan snabbt plockas av och fordonet kan snabbt transformeras till ett transportmedel för trupper, vapen eller mat. Ett arv efter landets sovjetiska historia då Ukraina i årtionden tränats inför krig.

– Det är minst sagt en paradox att den krigsanpassade infrastrukturen som Ryssland byggt upp under sovjettiden nu ger landet de attackerat fördelar, säger Per Anders Rudling.

Ukraina har förvaltat sitt arv

Från 1922 till 1991 var Ryssland och Ukraina delar av Sovjetunionen, en tid som milt sagt var präglad av globala spänningar. Andra världskriget brann och det efterföljande kalla kriget påverkade all sovjetisk samhällsbyggnad.

Tåg, skolor, idrottsplatser och vägar anpassades efter att snabbt kunna ställas till försvarets förfogande. Samma sak gällde såväl i Ryssland som i Ukraina – men med den avgörande skillnaden att Ukraina har förvaltat sitt arv.

– De materiella och infrastrukturella förutsättningarna för de båda länderna har varit i princip samma. Skillnaden är att rysk korruption gjort det omöjligt att hålla infrastruktur, militärfordon med mera i gott skick, säger Per Anders Rudling.

Annekteringen av Krim avgörande

En avgörande faktor för upprustningen av det ukrainska försvaret var den ryska annekteringen av Krim 2014. Ukrainas militär var vid denna tid kraftigt eftersatt. En stor del av Ukrainas militära motstånd organiserades av frivilliga ukrainare och självförsvarsstyrkor.

Annekteringen aktualiserade frågan om det ukrainska försvaret och det akuta behovet av upprustning. Sedan dess har det ukrainska försvaret successivt byggts och inte minst uppdaterat all den infrastruktur som landet ärvt från sovjettiden.

– Man har bland annat rustat upp de gamla sovjetflygplanen där man kan lasta från två håll och köra in militära fordon bakvägen, säger Per Anders Rudling.

Per Anders Rudling poängterar att den krigspräglade samhällsstrukturen spelar en stor roll i kriget, till Ukrainas fördel. Men när det gäller Rysslands taktik att använda energi som ett vapen med konsekvenser att skapa ett iskallt Ukraina där civilbefolkningens lidande väntas bli stort när vintern slår till, har Ukraina en annan lite oväntad fördel.

– Ukraina består i hög utsträckningen av ett bondefolk som flyttat in till städer. Man kan med andra ord föra ett liv i landsbygd och många har i regel välfyllda källare, säger Per Anders Rudling.

Datjan - en möjligt plats att fly till

Han tillägger att många ukrainare har tillgång till en datja (lantställe), även det ett arv från sovjettiden, dit man kan fly och leva under relativt enkla förhållanden. Eftersom den sovjetiska ekonomin aldrig kunde försörja sin befolkning blev datjan en central del av det sovjetiska systemet som byggde på att alla kunde ordna sin egen mat.

– Jag vill på inget sätt förminska den bedrövlighet som kriget innebär för den ukrainska befolkningen. Men samtidigt finns en historisk erfarenhet där man faktiskt kan leva under enkla förhållanden. Många ukrainare har ett hus på landsbygden som är vedeldat. Skulle ryssarna slå ut all ström och el kan det gå att överleva i sin sommarstuga, säger Per Anders Rudling.

Han säger också att den ryska strategin att lamslå civilsamhället under vintermånaderna kan få en motsatt effekt än vad den ryska presidenten Vladimir Putin hoppas på.

– Den ukrainska stridsmoralen är redan hög. Om Putin tror att en kall vinter skulle få opinionen att be Zelensky att lägga sig gör han en grav missbedömning. Det skulle i och för sig inte vara första gången i det här kriget, säger Per Anders Rudling.