Två nya lektorer till institutionen

Vid årskiftet 2020 fick ämnet historia förstärkning med två nya lektorer.

– Publicerad den 7 februari 2020

Joachim Östlund disputerade hos oss, och har sedan arbetat på Göteborgs universitet och vid Linnéuniversitet i Växjö. Nu är han tillbaka i Lund som lektor, tillika studierektor för masterprogrammet och forskarutbildningen. Läs mer om Joachim och hans forskning på hemsidan: https://www.hist.lu.se/person/JoachimOstlund/
 
 
Martin Dackling, som är biträdande lektor, disputerade i Göteborg och kommer närmast från högskolan i Jönköping. Läs mer om Martin och hans forskning på hemsidan: https://www.hist.lu.se/person/MartinDackling/

Institutionen hälsar båda varmt välkommen!