Vår forskarutbildning i historia håller högsta kvalitet

Publicerad den 28 maj 2018

Lunds forskarutbildning i historia får omdömet Hög kvalitet av UKÄ: "Sammantaget är doktorandutbildningens utformning, genomförande och resultat väl organiserad och genomtänkt."

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har nu utvärderat tolv utbildningar i Sverige som leder till licentiat- och doktorsexamen i historia. Vår utbildning får omdömet hög kvalitet – högsta möjliga. Förutom att vi har en bra forskarutbildning över lag påtalas särskilt det goda arbetet som görs av den Nationella forskarskolan i historiska studier. Denna möjliggör en god nationell och internationell samverkan för alla våra doktorander, och erbjuder "en synnerligen fruktbar miljö för forskarutbildning av hög kvalitet". Vidare påtalas att vi som lärosätet arbetar systematiskt med kursutvecklingen, doktorandrepresentationen och möjliggör diskussioner kring karriärer både inom och utom akademin. Hela det glädjande beslutet kan läsas här: <link http: www.uka.se kvalitet--examenstillstand resultat-fran-granskningarna-hogskolekollen external-link-new-window external link in new>Utvärdering av utbildning på forskarnivå inom historia (UKÄ)