Vetenskapsrådet 2016

Publicerad den 7 november 2016

Stefan Eklöf Amirell, Ulrika Holgersson och Sune Bechmann Pedersen har fått projektmedel från Vetenskapsrådet

Stefan Eklöf Amirell får medel för sitt projekt "Förmedlare i imperialistisk expansion: Möten och kontakter i USA:s gränsland 1876-1916" och Ulrika Holgersson för projektet "I ljuset av de döda. Konstruktioner av nationella identiteter vid offentliga begravningar i form av mediehändelser i Sverige, 1901-2003". Till detta har Sune Bechmann Pedersen fått VRs internationella postdoc hösten 2016, för att i Nederländerna utföra projektet "Semester bakom järnridån: Skandinavisk turism i det kommunistiska Europa, 1945-1989".

Institutionen gratulerar!

Mer info om <link person stefanamirell>Stefan Eklöf Amirell

Mer info om <link person sunebechmannpedersen>Ulrika Holgersson Mer info om <link person sunebechmannpedersen>Sune Bechmann Pedersen
Läs mer om <link http: vr.se forskningsfinansiering bidragsbeslut humanioraochsamhallsvetenskap.4.627d38da1574f3eb0713e736.html>Vetenskapsrådets bidragsbeslut 2016