”Vi ska bli bättre än Oxford på Human Rights”

Av Sofia Hermansson - Publicerad den 24 februari 2023
Foto Unsplash/Shows demonstration for human rights

Så beskriver Lena Halldenius målet med ”Human Rights in a polarized world” – ett av de fem områden som Lunds universitet utsett till profilområde fram till 2030.

Lunds universitet är redan ett viktigt nav för mänskliga rättigheter och tvärvetenskaplig forskning och utbildning i rättighetsfrågor. Med det nya profilområdet kraftsamlar Lunds universitet ytterligare för att stärka mänskliga rättigheter i en alltmer polariserad värld där samhället utmanas vad gäller rättvisa och demokrati.
–   Vi vill med profilområdet stärka och skapa bättre samverkan mellan utbildningar i mänskliga rättigheter och mellan utbildning och forskning inom Lunds universitet och bidra med en mer dynamisk inställning till begreppet mänskliga rättigheter, och det är väldigt roligt att ha fått den här möjligheten, säger Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter och koordinator för profilområdet.

Hon har utvecklat profilområdet tillsammans med Jessica Almqvist från Juridiska institutionen och hittills har forskare från totalt sju olika fakulteter involverats i projektet, många inom humaniora och teologi.
–  Fokus är huvudsakligen på tre ben; dels att stärka forskningen men också utbildning och utveckling för att skapa en dynamisk utbildningsmiljö för våra kandidat- och masterstudenter, och samverkan med externa aktörer. Vi vill ha mer kontakt med civilsamhället och initiera en miljö med nya samarbeten. Det tro vi väldigt starkt på och vi har redan börjat bygga, nätverka och samverka utåt, säger Lena Halldenius. Vårt mål är att bli bättre än Oxford på Human Rights!

Läs mer om LU:s profilområden här: Profilområdena: Kraftsamling runt mänskliga rättigheter | Lunds universitet
Webbplats om profilområdet: https://www.lu.se/forskning/starka-forskningsmiljoer/profilomraden/manskliga-rattigheter
Så ska LU profilera sig: Så ska LU profilera sig | Lunds universitet
Länk till artikel: ”Krig är den ultimata rättighetskränkningen” (Lena Halldenius och Jessica Almqvist)