Stadens sociala ordning – ny bok av Lars Edgren

Publicerad den 24 mars 2021
Bokomslag Stadens sociala ordning, två kartor över Malmö

Med boken ”Stadens sociala ordning. Stånd och klass i Malmö under sjuttonhundratalet” (Studia historica Lundensia 34, 2021) lyfter Lars Edgren fram olika grupper av människor som levde i Malmö mellan 1720 och 1780 .

Stadens sociala ordning. Stånd och klass i Malmö under sjuttonhundratalet är en undersökning av livet i Malmö mellan 1720 och 1780. Begrepp som adel, präster, borgare, bönder, stånd och klass diskuteras inte bara med hjälp av politik och juridik, utan även genom stadens sociala geografi. Befolkningens vardagliga handlande står i centrum – vem som satt var vid gudstjänsterna i S:t Petri kyrka och hur befolkningen fördelades på stadens olika begravningsplatser. 

Läs vad Lars Edgren skriver om boken i HT:s bokblogg: https://ht-bok.blogg.lu.se/ny-bok-om-malmos-historia-open-access/ 

Boken hittar du här: https://www.ht.lu.se/serie/9040272 

Mer information om professor emeritus i historia Lars Edgren:  
https://www.hist.lu.se/person/LarsEdgren