Kurs

Kursen CÖSM37 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: CÖSM37
Engelsk titel: Asian studies: Asia in Global and Regional Politics
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid , dagtid
Kursperiod: 2019-09-02 – 2019-10-01
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-19711
Behörighet: kandidatexamen i samhällsvetenskap, ekonomi, eller rätts- eller samhällsvetenskapligt orienterade discipliner inom humaniora samt minst 30 högskolepoäng inom Asienstudier eller motsvarande kunskap. Engelska 6/Engelska B.

Beskrivning

Kursen studerar de internationella relationerna i Asien.

Kursen går inledningsvis igenom de grundläggande teorierna inom internationella relationer och fortsätter sedan med en kort historisk översikt med tonvikt på efterkrigstiden. Därefter inriktas kursen på de följande viktigaste regionala frågorna: maktrivalitet, identitet och historiskt minne, territoriella tvister och icke-traditionella säkerhetsfrågor, såsom offentlig diplomati, ”soft power” samt miljö- och livsmedelssäkerhet. Kursen bygger på studentens aktiva deltagande och i kursen utvecklar studenten sin förmåga att kritiskt värdera och analysera teorier och använda sig av empiriska exempel från regionen.

Ingående delar

  • Individuell seminarieuppgift , 2,5 hp
  • Individuellt hemprov , 5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15