Kurs

Kurskod: CÖSM50
Engelsk titel: Asian Studies: Qualified Internship in Asian Studies
Högskolepoäng: 30

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även vårterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid, distanskurs
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-19555
Behörighet: Masterutbildning i Asienstudier, 120 högskolepoäng, eller motsvarande. Engelska 6/B

Beskrivning

Kursen är en praktikkurs med syfte att förbereda studenten för ett framtida yrkesliv. Studenten får möjlighet att relatera sina akademiska färdigheter till yrkesrelaterade arbetsuppgifter samt möjligheter att etablera kontakter i arbetslivet. Den verksamhetsförlagda praktiken är förlagd till en arbetsplats i Sverige eller utomlands med tydlig koppling till huvudområdet Asienstudier.

Praktikperioden ska omfatta minst 16 veckor heltidsarbete. Med stöd av handledning på praktikplatsen ska studenten arbeta med kvalificerade och varierande arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning i Asienstudier och under praktiktiden ska studenten ges möjlighet att använda och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom Asienstudier.

Under kursens gång arbetar studenten med en portfölj över genomfört arbete vilket är en av examinationsuppgifterna inom kursen. Studenten skriver även ett papper som reflekterar förhållandet mellan teori och praktik. De båda uppgifterna ger studenten möjlighet att utveckla en förståelse för relationen mellan akademiska kunskaper och praktisk tillämpning. Arbetet med uppgifterna omfattar minst 4 veckor heltidsarbete.

Praktikplatsen måste godkännas av den kursansvarige läraren. För att godkännas som praktikplats måste praktikgivaren skriva under en överenskommelse i enlighet med institutionens krav på relevanta, varierande och kvalificerade uppgifter inom Asienstudier.

Ingående delar

  • Praktikplan, 1 hp
  • Litteraturöversikt, 3 hp
  • Portfölj över genomfört arbete, 8 hp
  • Genomförd praktik, 13 hp
  • Reflektionspapper, 5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, heltid
På engelska
15 januari 2024 – 2 juni 2024

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 december 2023

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Asienstudier: Kvalificerad yrkespraktik inom Asienstudier är 55 000 SEK.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15