Kurs

Kurskod: CÖSB10
Engelsk titel: Asian Studies: The International Relations of East Asia - From the Pacific War to the Rise of China
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-10-02 – 2019-10-31
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-19601
Behörighet: Grundläggande behörighet samt tidigare högskolestudier om minst 30.0 hp.

Beskrivning

Studera internationella frågor i Östasien! Kursen ger en inblick i den historiska bakgrunden till dagens internationella relationer i Östasien. Den fokuserar på aktuella frågor som till exempel Kinas politiska och ekonomiska uppgång och utvecklingen på den Koreanska halvön.

Kursen ger en grundläggande kunskap av nyckelfrågorna i Östasiens internationella relationer och tar upp de centrala begrepp som behövs för att förstå dessa relationer. Kursen tar upp relationerna mellan Japan, den Koreanska halvön, Kina, och även USA som med sin militära närvaro och allianser spelar en roll i regionen. Kursen behandlar centrala nyckelbegrepp som används inom studiet av internationella relationer och tar även upp de teoretiska sammanhang som nyckelbegreppen ursprungligen kommer ifrån. Nyckelbegreppen används sedan för att förstå och förklara regionens geopolitiska utveckling från slutet av Stillahavskriget som pågick under andra världskriget fram tills idag. Kursen lägger särskilt vikt vid historiens roll i regionens nutida relationer. Kinas politiska och ekonomiska uppgång och dess inflytande på de närliggande länderna tas upp i kursen samt hur USA och dess system av regionala allianser har fortsatt att definiera och påverka regionen.

Observera

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.