Kurs

Kurskod: CÖSM33
Engelsk titel: Asian Studies: Human Rights in Asia
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-11-04 – 2019-12-03
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-19671
Behörighet: kandidatexamen i samhällsvetenskap, ekonomi, eller rätts- eller samhällsvetenskapligt orienterade discipliner inom humaniora samt minst 30 högskolepoäng inom Asienstudier eller motsvarande kunskap. Engelska 6/Engelska B.

Beskrivning

Kursens syfte är att göra det möjligt för studenterna att kritiskt analysera de problem och framtidsutsikter som finns för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Asien. Fokus ligger på de kulturella, sociala, ekonomiska och politiska faktorer som förhindrar eller främjar att skyddet för mänskliga rättigheter tillämpas i olika samhällen i Asien.

Skillnader och likheter vad gäller problem och politik angående mänskliga rättigheter i regionen analyseras och diskuteras. Olika asiatiska länders deltagande i det internationella systemet för skydd av de mänskliga rättigheterna samt i olika rättighetsinstrument analyseras.

I kursen studeras förhållandet mellan internationell lagstiftning till skydd för de mänskliga rättigheterna och nationell lagstiftning. Den ger också en introduktion till lokala och regionala debatter om samt arbetet för de mänskliga rättigheterna med särskilt fokus på de stora skillnaderna mellan olika stater och frivilligorganisationer vad gäller arbetet med och prioriteringar vad gäller mänskliga rättigheter. Kursen bygger på centrala texter i den internationella lagstiftningen om mänskliga rättigheter men syftar till att integrera folkrättsteori med samhälls- och statsvetenskaplig teori samt områdesstudier. I kursen förespråkas och tillämpas en tvärvetenskaplig infallsvinkel på studiet av mänskliga rättigheter som avspeglas i undervisningen, ämnesvalen och kurslitteraturen.

Delkurser

  1. Individuell seminarieuppgift, 2,5 hp
  2. Individuellt hemprov, 5 hp

Observera

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.