Kurs

Kurskod: CÖSM36
Engelsk titel: Asian Studies: Social Justice and Social Equality in Asia
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-10-02 – 2019-10-31
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-19701
Behörighet: kandidatexamen i samhällsvetenskap, ekonomi, eller rätts- eller samhällsvetenskapligt orienterade discipliner inom humaniora samt minst 30 högskolepoäng inom Asienstudier eller motsvarande kunskap. Engelska 6/Engelska B.

Beskrivning

Kursens syfte är att göra det möjligt för studenterna att ställa frågor och utforma studier om social (o)rättvisa och social (o)jämlikhet i Asien som är knutna till samtida teoretiska diskussioner.

Samtida teoribildning har tenderat att gå bortom normativa (västerländska) definitioner för att i stället formulera rättvisa och jämlikhet som ett innehållsmässigt resultat av sociala relationer och i förhållande till globalisering, demokrati, legitimitet, medlemskap, identitet och så vidare. Kursen ger inledningsvis en genomgång av samtida tvärvetenskapliga diskussioner om social rättvisa och social jämlikhet och fortsätter sedan med mer fördjupade studier där studenterna läser och diskuterar ett urval tongivande teoretiska verk från olika vetenskapsområden, t ex statsvetenskap, sociologi, antropologi, utvecklingsstudier och genusvetenskap. Därefter följer kursens huvudsakliga del där studenterna studerar olika exempel på forskning i Asienstudier vari de teoretiska perspektiven har tillämpats och/eller ifrågasatts eller vari de kan vara tillämpbara. I kursuppgifter, grupparbeten och seminariediskussioner övar studenterna sin förmåga att kritiskt värdera hur tillämpbar en viss teori är på olika empiriska exempel och sin förmåga att utforma teoretiskt relevanta undersökningar.

Delkurser

  1. Individuell seminarieuppgift, 2,5 hp
  2. Individuellt hemprov, 5 hp

Observera

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.