Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • HISA27

Fortsättningskursen i historia söker du som har läst en allmän grundkurs i historia om 30 hp. I den fristående fortsättningskursen får du fördjupade ämneskunskaper inom utvalda områden och du lär dig grunderna i historievetenskaplig forskning. Grundkursen i historia, eller motsvarande, är behörighetskrav. Efter kursen är du behörig att läsa vår kandidatkurs i historia.

Undervisning – höstterminen 2021

Covid-19 fortsätter att påverka våra utbildningar. Undervisning och examination kommer under första hälften av terminen att ske både digitalt och på campus. Från 1 november ligger fler moment på campus – aktuellt schema finns via kurshemsidor och/eller i Canvas.

Kurstillfälle: höstterminen 2021
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2021-08-30 – 2022-01-16
Anmälningskod: LU-30971
Behörighet: Grundläggande samt minst 15 högskolepoäng från Historia: Grundkurs HISA24 eller motsvarande kunskaper. 

Lärare: Johannes Ljungberg, Mikael Ottosson

Information om ingående delar

  1. Tematisk fördjupningskurs , 7,5 hp
  2. Akademiskt skrivande , 7,5 hp
  3. Metodkurs , 7,5 hp
  4. Uppsatskurs , 7,5 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppnar 15 juli

Temakurser ht 21

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15