lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Historiska studier: Historisk översiktskurs - förändring och kontinuitet i världshistorien

HISS03

Kurskod: HISS03
Engelsk titel: Historical Studies: Historical Overview - Change and Continuity in World History
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i historiska studier

Termin:

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-11-04 – 2019-12-03
Behörighet: 90 högskolepoäng i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, ekonomisk historia, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod: LU-31021

Lärare: David Dunér, Klas-Göran Karlsson

Beskrivning

För studenter som har läst 90 hp i historia, inkl. kandidatkurs, för att bättre förstå hur historia periodiseras av vetenskapen, och hur forskarens perspektivval kan påverka produktionen av historiskt vetande. Kursen kan vara en fristående kurs på avancerad nivå, eller ingå i Masterprogram i historiska studier.

I kursen studerar du historia i ett långt kronologiskt perspektiv med tonvikt på kontinuitet och förändring i världshistorien. Vi diskuterar och problematiserar olika perspektiv – som genus, klass, etnicitet, generation och miljö – i olika historiska och idéhistoriska synteser.

I kursen studerar du historia i ett långt kronologiskt perspektiv med tonvikt på kontinuitet och förändring i världshistorien. Vi diskuterar och problematiserar olika perspektiv – som genus, klass, etnicitet, generation och miljö – i olika historiska och idéhistoriska synteser.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
4 november 2019 – 3 december 2019

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Historiska studier: Historisk översiktskurs - förändring och kontinuitet i världshistorien är 12 500 SEK.