lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mänskliga rättighetsstudier: Fördjupningskurs

MRSG31

Kurskod: MRSG31
Engelsk titel: Human Rights Studies: Level 3
Högskolepoäng: 30

Termin:

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även vårterminen 2020. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid

Introduktionsmöte: 2019-09-02 kl. 15.15 – 17.00: LUX:B129

Lärare: Olof Beckman, Sofie Eriksen, Mattias Gunnemyr, Lena Halldenius, Emelie Lantz, Therese Mortensen, Frida Nilsson, Andreas Tullberg

Beskrivning

Fördjupningskursen ges som termin 3 på kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter.
Du får nu en fördjupning av kunskaper och färdigheter i huvudområdet mänskliga rättigheter, med viss valfrihet avseende litteratur och fokus på självständigt arbete.
Vi studerar centrala teoretiska perspektiv på rättigheter, med inriktning på ontologi, kunskapsanspråk och värderingar. Kursen börjar med de teoretiska studierna som ackompanjeras av metodologisk träning i text-, argumentations- och diskursanalys.  Vi fortsätter därefter med en tematisk fallstudie av mänskliga rättigheter i kontext genom att ett helt land studeras i relation till den aktuella regionen och till världssamfundet. Alla studerar samma fall men du genomför också en individuellt anpassad fördjupningsstudie. Kursen avslutas med att du tillämpar dina kunskaper och färdigheter i teori, metod och fördjupade ämneskunskaper genom att du skriver ett eget vetenskapligt arbete.

Delkurser

  1. Mänskliga rättigheter i teorin, 10 hp
  2. Mänskliga rättigheter i kontext, 10 hp
  3. Uppsats, 10 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.