Kurs

Kurskod: MRSM12
Engelsk titel: Human Rights in the Global World: Agents, Indicators, and Institutions
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2023. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2023-10-26
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-19451
Behörighet: Examen på grundnivå i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne med examensarbete med inriktning på mänskliga rättigheter. Engelska 6/Engelska B.

Beskrivning

På kursen studerar vi mänskliga rättigheter i ett globalt perspektiv med fokus på rättighetsaktörer, rättighetsindikatorer och rättighetsinstitutioner.

Vi kommer att arbeta ur ett globalt perspektiv och beakta hur en ökad global sammankoppling gällande politik, ekonomi, reglering, miljö, konflikter, migration och aktivism påverkar förståelsen av och arbetet med mänskliga rättigheter inte bara internationellt utan även på nationell och lokal nivå. Vi tittar på aktörer som innehar rättigheter eller har en skyldighet att realisera rättigheter. Kursen uppmärksammar bland annat hur globala och politiska förändringar påverkar vilka som uppfattas som rättighetsaktörer och institutioner. Kursen stimulerar till kritiska perspektiv och reflektion kring konsekvenser av att inta olika positioner genom studier av aktuell litteratur från olika rättighetsrelevanta forskningsfält samt studier och bedömning av faktiska fall.

Delkurser

  1. Aktörer, indikatorer och institutioner, 7,5 hp
  2. Den formella statusen, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
På engelska
28 augusti 2023 – 26 oktober 2023

Sista anmälningsdag den 17 april 2023

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Mänskliga rättigheter i den globaliserade världen: Aktörer, indikatorer och institutioner är 27 500 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2023

17

april 2023

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15