JLM-gruppen på institutionen

JLM

Jämställdhet, likabehandling och mångfaldgruppen vid Historiska institutionen består av följande personer:

Kontakta gruppen om du har några idéer eller frågor om hur institutionen arbetar med JLM-frågor.

Länksamling

Lagtexter

Diskrimineringsombudsmannen

Arbetsmiljöverket

Lunds universitet

Lunds universitets hemsida om diskriminering

Lunds universitets hemsida om jämställdhet och lika villkor

Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald

Studenternas rättighetslista

HT-fakulteterna

HT-fakulteternas hemsida om jämställdhet och likabehandling

Strategisk plan för HT-fakulteterna 2013-2017