12

okt

Högre seminariet/förmoderna seminariet: Gunner Lind (Köpenhamn) diskuterar Geevers och Gustafssons projekt ”Rethinking Dynastic Rule”.

12 oktober 2023 13:15 till 15:00 Seminarium

Presentation och diskussion av Liesbeth Geevers och Harald Gustafssons projekt ”Rethinking Dynastic Rule”. Kommentator professor Gunner Lind, Köpenhamn.

Mellan 2018 och 2020 utförde Geevers och Gustafsson ett komparativt forskningsprojekt som hade för avsikt att analysera kopplingen mellan dynastiska processer och statsbildning i Danmark-Norge och den spansk-habsburgska monarkin (1500–1700); de sista publikationerna har just kommit ut. Har de kommit fram till något intressant? Gunner Lind har varit inblandad i projektet som bollplank och kommer, utifrån sin expertis om dansk och europeisk statsbildningshistoria, att utvärdera projektet.

 

Projektet är redovisat i några publikationer som alla finns som open access. Den som vill förbereda sig rekommenderas i första hand att läsa inledningen till antologin som nämns sist nedan.

Harald Gustafsson, ”Dynasty Formation. The Danish Oldenburgs 1536-1699” (HT 2020:2, s. 345-406 - Harald Gustafsson: Dynasty formation. The Danish Oldenburgs 1536–1699 (dendanskehistoriskeforening.dk))

Liesbeth Geevers, The Spanish Habsburgs and Dynastic Rule, 1500-1700 (The Spanish Habsburgs and Dynastic Rule, 1500–1700 | Elisabeth Geevers (taylorfrancis.com))

Liesbeth Geevers & Harald Gustafsson (red.), Dynasties and State Formation in Early modern Europe (Dynasties and State Formation in Early Modern Europe (oapen.org))

Om händelsen:

12 oktober 2023 13:15 till 15:00

Plats:
Blå rummet (LUX:A332)

Kontakt:
elisabeth.geevershist.luse

Spara händelsen till din kalender