23

okt

Seminariet för Öresundsregional historia

23 oktober 2023 13:00 till 17:00 Seminarium

Mandag d. 23. oktober 2023, kl. 13-17 i lokale: LUX A332 Blå rummet, Lunds Universitet Helgonavägen 3, Hus A, 223 62 Lund.


Program


13.00-13.30 Velkomst og præsentation


13.30-14.30 Folkminnesinsamling på tvärs över Öresund. Danska folkloristers betydelse för Eva Wigströms verksamhet i Skåne, ved Karin Gustavsson, FD. Chef Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

14.30-15.00 Kaffe


15.00-16.00 Kunstnerkolonierne i Arild og Hornbæk, Ida Lehrmann Madsen, cand. Mag i kunsthistorie, Nivågård Malerisamling.


16.00-16.45. Dansk fritidsbosætning i Sydsvige, Henning Bro, Ph.D., seniorforsker. Frederiksberg Stadsarkiv


16.45-17.00 Afrunding

Om händelsen:

23 oktober 2023 13:00 till 17:00

Plats:
LUX A332

Kontakt:
hanne.sandershist.luse

Spara händelsen till din kalender