Person

Carina Enestarre

Bibliotekarie

  • Centrum för öst- och sydöstasienstudier
  • Historiska institutionen
  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post carina.enestarrehtbibl.luse

Telefon 046–222 03 58 (Asien)

Rum Asien:N127

Besöksadress
Sölvegatan 18 B, Lund (Asien)

Postadress
Box 118, 221 00 Lund (Centrum för öst- och sydöstasienstudier)
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)

Internpost hämtställe 61 (Asien)

Carina Enestarre

Bibliotekarie

  • Centrum för öst- och sydöstasienstudier
  • Historiska institutionen
  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post carina.enestarrehtbibl.luse

Telefon 046–222 03 58 (Asien)

Rum Asien:N127

Besöksadress
Sölvegatan 18 B, Lund (Asien)

Postadress
Box 118, 221 00 Lund (Centrum för öst- och sydöstasienstudier)
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)

Internpost hämtställe 61 (Asien)

Besökstider

ons-tors