Person

Gästforskare

  • Centrum för öst- och sydöstasienstudier
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post erik.mobrandace.luse

Rum 118E

Besöksadress
Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress
Box 118, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 61

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (9 st)

Bokkapitel (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Gästforskare

  • Centrum för öst- och sydöstasienstudier
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post erik.mobrandace.luse

Rum 118E

Besöksadress
Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress
Box 118, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 61