Person

Karin Zackari

Enhetsadministratör, gästforskare, skyddsombud

  • Centrum för öst- och sydöstasienstudier
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post karin.zackarimrs.luse

Telefon 046–222 37 78

Besöksadress
Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress
Box 118, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 61

Rum 124

Disupterad i ämnet Mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen.

Min avhandling har titeln "Framing the Subject: Human Rights and Photography in Contemporary Thai History". I avhandlingen besvarar jag frågor om hur fotografi kan användas för att skapa minnen och skriva historia om statligt våld och straffrihet i Thailand.

Mina intressen är nationalism, sociala rörelser, mänskliga rättighetssubjekt, motstånd och våld, fotografi, Thailand och den sydöstasiatiska regionen i stort.

Jag undervisar på kandidat- och masterprogrammet i mänskliga rättigheter samt handleder studentuppsatser. Har arbetat med studieadministration, studievägledning och utbildningskoordinering vid Lunds universitet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är fil. dr i mänskliga rättigheter, disputerad 25 september 2020 vid Lunds universitet.

Avhandlingens titel är Framing the Subjects: Human Rights and Photography in Contemporary Thailand.

I min avhandling studerar jag fotografi och fotografiska händelser i relation till aktivism för mänskliga rättigheter i Thailand. Avhandlingen tar sitt avstamp i våldsamma händelser under 1970-talet, men behandlar även samtida fotografi som engagerar frågor om statligt våld och straffrihet. Framförallt diskuterar jag framträdandet av ett subjekt som uppbär mänskliga rättigheter i Thailand.

Jag skriver också om solidaritetsrörelser med Thailand på 1970-talet i Sverige och övriga Europa.

Mina intressen är förutom mänskliga rättighetshistoria och diskurs, fotografi och bild, arkiv, politisk exil, nationalism och Thailands politiska historia.

Böcker (1 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (3 st)

Konferensbidrag (2 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (5 st)

Karin Zackari

Enhetsadministratör, gästforskare, skyddsombud

  • Centrum för öst- och sydöstasienstudier
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post karin.zackarimrs.luse

Telefon 046–222 37 78

Besöksadress
Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress
Box 118, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 61

Rum 124