lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (21 st)
Konferensbidrag (28 st)
Recensioner (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Monica Lindberg Falk

Affilierad forskare
Centrum för öst- och sydöstasienstudier
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post monica.lindberg_falkace.luse

Besöksadress Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress Box 118, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 61