lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (3 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Sidsel Hansson

Utbildningskoordinator, lärare, studievägledare
Centrum för öst- och sydöstasienstudier
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post sidsel.hanssonace.luse

Telefon 046–222 05 95

Rum
116A (utbildningskoordinator)
2039 (lärare)

Besöksadress Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress Box 118, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 61

Mobil 070–306 65 03