lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Special areas

GrundnivåGes termin
Historia: Antisemitismens moderna historia, 7,5 hp (HISA32)
History of the Holocaust, 7,5 hp (SASH65)vår 2020

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: