Forskningsetik

Forskningsetisk information

På denna sida publicerar vi information om forskning vid institutionen som prövats och godkänts av etikprövningsnämnden. För mer information om etiska överväganden i forskningssammanhang se HT-bibliotekens webbplats:

Se även

Aktuella projekt

Avslutade projekt

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-04-17