Forskningsetik

Forskningsetisk information

På denna sida publicerar vi information om forskning vid institutionen som prövats och godkänts av etikprövningsnämnden.

För mer information om etiska överväganden i forskningssammanhang se HT:s broschyr "Lathund för etikprövning".

Se även

Aktuella projekt

Avslutade projekt