Kurs

Kursen CÖSM35 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: CÖSM35
Engelsk titel: Asian Studies: Digital Asia - Cultural, Social and Political Transformations
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid , dagtid
Kursperiod: 2019-09-02 – 2019-10-01
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-19691
Behörighet: kandidatexamen i samhällsvetenskap, ekonomi, eller rätts- eller samhällsvetenskapligt orienterade discipliner inom humaniora samt minst 30 högskolepoäng inom Asienstudier eller motsvarande kunskap. Engelska 6/Engelska B.

Beskrivning

I kursen studeras och analyseras utvecklingen och användningen av olika typer av IKT (som t.ex. internet, sociala medier, mobiltelefoner och appar) i ljuset av de olika sociala, ekonomiska, och politiska systemen i Asien.

Den lokala utvecklingen analyseras också utifrån regionala och globala trender och processer. Kursen belyser de olika begrepp, teorier och metoder som används för att studera den digitala utvecklingen. Det innebär att kursen utgår från olika vetenskapsområden, t.ex. media- och kommunikationsvetenskap, kulturvetenskap, antropologi, statsvetenskap och områdesstudier med ett fokus på Asienstudier, samtidigt som ett tvärvetenskapligt perspektiv tillämpas. Kursen fokuserar på olika teman som tar hänsyn till faktorer som genus, etnicitet, socioekonomisk ställning och ålder. Den studerande uppmuntras att tillämpa teoretiska och metodologiska insikter från kurslitteraturen på egna fallstudier som belyser användningen av olika typer av IKT bland individer och grupper i olika länder. De teman som kursen tar upp är:

  • processer av identitetsskapande och socialisering genom t.ex. bloggande, spelande, och användningen av sociala medier
  • hur IKT påverkar uppkomsten av nya sociala nätverk och grupper, t.ex. intressegrupper, civilsamhället, och medborgarjournalister
  • sociala och politiska aktiviteter, t.ex. hur IKT används av politiska ledare och i politiska partier, inom nya folkrörelser och under protester
  • nya metoder och etnografiska tillvägagångssätt som ett resultat av utvecklingen av IKT

Ingående delar

  • Individuell seminarieuppgift , 2,5 hp
  • Individuellt hemprov , 5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15