Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • COSM35

East and Southeast Asia has the largest Internet population in the world in absolute numbers. It is also at the forefront of digital developments in many fields, including entertainment, e-commerce, and artificial intelligence and big data. The region encompasses a diverse digital landscape that reflects divergent histories, cultures, and socioeconomic and political realities. In this course we study how individuals, civil society organization, and political leaders and organizations make use of different platforms such as social media. We also explore threats to privacy and issues of surveillance.

Undervisning – höstterminen 2021

Covid-19 fortsätter att påverka våra utbildningar. Undervisning och examination kommer under första hälften av terminen att ske både digitalt och på campus. Från 1 november ligger fler moment på campus – aktuellt schema finns via kurshemsidor och/eller i Canvas.

Kurstillfälle: höstterminen 2021
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2021-11-01 – 2021-11-30
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-19601
Behörighet: kandidatexamen i samhällsvetenskap eller humaniora. Engelska 6/Engelska B.

Information om ingående delar

  1. Individuell seminarieuppgift , 2,5 hp
  2. Individuellt hemprov , 5 hp
Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15