Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • HISK37

Kandidatkurs i historia söker du som har läst allmänna grund- och fortsättningskurser i historia om 60 hp. I kandidatkursen gör du ett examensarbete i historia. Det innebär att du forskar. Du får fördjupade kunskaper om historia som vetenskap och blir orienterad i teorier och metoder som används av historiker. Alla poäng klara vid kursstart från en grundkurs och en fortsättningskurs i historia är behörighetskrav.

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-70903
Behörighet: Grundläggande samt kunskaper motsvarande HISA24/HISA34 Historia: Grundkurs, 30 hp och HISA27/HISA35 Historia: Fortsättningskurs, 30 hp. 

Kursansvarig: Mikael Ottosson
Lärare: Martin Ericsson, Emma Forsberg, Elisabeth Geevers, Andreas Marklund, Henrik Rosengren

Information om ingående delar

  1. Historievetenskaplig teori- och metodkurs , 7,5 hp
  2. Tematisk fördjupningskurs , 7,5 hp
  3. Examensarbete , 15 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppnar 15 juli

Illustration världskarta

Temakurser vt 24

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15