Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • MRSG11

Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande språk politiskt, rättsligt och moraliskt, såväl i Sverige som i resten av världen. Internationellt utvecklingsarbete ska ha mänskliga rättigheter som grund, stora företag skriver in dem i sina etiska riktlinjer och militära interventioner genomförs i deras namn. Mänskliga rättigheter är uppenbarligen ett fenomen att räkna med, men hur ska de förstås och vad kan de åstadkomma?

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Anmälningskod: LU-19400
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: Olof Beckman, Sofie Eriksen, Ilona Karppinen, Emelie Lantz, Claes Lindskog, Andreas Tullberg, Karin Zackari

Information om ingående delar

  1. Mänskliga rättigheter som idé och fenomen , 10 hp
  2. Mänskliga rättigheter i modern historia , 10 hp
  3. Mänskliga rättigheter i det internationella systemet , 10 hp
Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15