Person

Affilierad forskare

  • Centrum för öst- och sydöstasienstudier
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post barbara.schulteace.luse

Besöksadress
Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress
Box 118, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 61

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Forsknings- och undervisningsområden:

  • internationell och jämförande pedagogik (med fokus på Kina/Ostasien)
  • utbildningssociologi
  • globalisering och utbildning

Pågående forskning och undervisning:

Mina kurser spänner över ett brett spektrum av teoretiska och metodologiska spörsmål inom samhällsvetenskaperna, och mer specifika ämnen som gäller pedagogik, utbildning och skolan (som t ex pedagogisk styrning och –policy, privatisering och kommersialisering av utbildningen etc.). Mina forskningsintressen innefattar transnationell styrning av utbildning, kunskapsöverföring (dvs. mellan Kina och ’väst’), socialt inkluderande och exkluderande genom utbildning, utbildning och utveckling, samt utbildning & IKT/IKT4E. I mina pågående forskningsprojekt studerar jag (1) privatskolor i det urbana Kina (med stöd från Riksbankens Jubileumsfond), (2) konsekvenserna av digitaliseringen av kinesisk utbildning och kompetensutveckling (finansierat av Vetenskapsrådet) och (3) policy och praxis av utbildning för etniska minoriteter i Sydvästkina (finansierat av Crafoordska stiftelsen).

Böcker (2 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (15 st)

Bokkapitel (21 st)

Konferensbidrag (37 st)

Recensioner (9 st)

Övrigt (9 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Affilierad forskare

  • Centrum för öst- och sydöstasienstudier
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post barbara.schulteace.luse

Besöksadress
Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress
Box 118, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 61