Tre forskningsprojekt från RJ till Historiska institutionen

Publicerad den 1 november 2021
Logo RJ

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat tre forskningsprojekt till institutionen: Nicholas Loubere: ”Efter guldruschen: Informell resursvinning i skuggan av det ’globala Kina"; Cecilia Riving: ”Liven vi glömde. Psykiatriska patienters livsberättelser i svenska patientjournaler 1880-1910”; Karin Zackari: ”Identitetsformering och kapitalism: Skandinaver och den siamesiska kungliga eliten mellan imperier”. Institutionen gratulerar!

Nicholas Loubere

Efter guldrushen: Informell resursutvinning i skuggan av det ‘globala Kina’

Kina har blivit mycket mer synligt på världsscenen under de fyra decennierna sedan landet initierade ekonomiska reformer och återintegrerades i den globala ekonomin. Även om det finns en växande forskning om den kinesiska globaliseringen har mycket av tyngdpunkten lagts på att studera större, formella och nutida dimensioner, och mindre fokus lagts på att studera de mer informella och mångskiftande aspekterna av Kinas växande globala närvaro. Detta projekt syftar till att flytta fokus till - och historisera - de småskaliga, informella och ofta (halvt) olagliga aspekterna, och ta ett mer ‘underifrån’ perspektiv på det ‘globala Kina’.

Se mer om projektet på RJs hemsida: https://www.rj.se/anslag/2021/efter-guldrushen-informell-resursutvinning-i-skuggan-av-det-globala-kina/

Läs mer om Nicholas Loubere här: https://www.historiska.lu.se/person/NicholasLoubere/

 

Cecilia Riving

Liven vi glömde. Psykiatriska patienters livsberättelser i svenska patientjournaler 1880–1910

I detta projekt studeras psykiatriska patienters livsberättelser 1880–1910. Projektets syfte är att ge ny kunskap om patienternas personliga narrativ och samtidigt visa på betydelsen av ett patientperspektiv både i historisk forskning och i vår egen tids psykiatriska vård. Projektet ingår i det växande fältet medicinsk humaniora, där narrativa studier av patientberättelser är ett centralt forskningsområde. Här bidrar min studie med ny kunskap om psykiatriska patienter.
Se mer om projektet på RJs hemsida: https://www.rj.se/anslag/2021/liven-vi-glomde.-psykiatriska-patienters-livsberattelser-i-svenska-patientjournaler-18801910/

Läs mer om Cecilia Riving här: https://www.hist.lu.se/person/CeciliaRiving/

 

Karin Zackari

Identitetsformering och kapitalism: Skandinaver och den siamesiska kungliga eliten mellan imperier.

I det här forskningsprojektet undersöker historiker från Sverige, Danmark och Thailand delar av Skandinaviens och Siams (Thailand f.1939) historiska relationer genom en unik insamling och parallell analys av källmaterial från respektive land. Projektets övergripande syfte är att skapa ny kunskap om relationerna mellan Siam och Skandinavien under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Ett mål är att förstå hur möten mellan den siamesiska kungliga eliten och skandinaviska entreprenörer bidrog till en kapitalistisk utveckling och till den siamesiska kungliga elitens kultivering av en borgerlig identitet. Ett annat mål med forskningen är att bidra till kolonialhistoria med både empirisk och teoretisk kunskap om nationer som befann sig ”mellan imperierna” under kolonialismen.

Se mer om projektet på RJs hemsida: https://www.rj.se/anslag/2021/identitetsformering-och-kapitalism-skandinaver-och-den-siamesiska-kungliga-eliten-mellan-imperier/

Läs mer om Karin Zackari här: https://www.historiska.lu.se/person/KarinZackari/