lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Seminarium

Historievetenskapen inför 2020-talet

2019-01-22 Ti   15:15 - 17:00

Seminarium

Planeringsmöte för vårterminens Högre seminarium

2019-01-24 To   13:15 - 15:00

2019-01-01

Nytt år – ny institution!

Historiska institutionen välkomnar Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier till HT-fakulteterna, och till institutionen som en ny avdelning. [...]

2018-12-19

Erik Philip-Sörensens stiftelse prisar historiker

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har beslutat stödja två av våra historiker. [...]

2018-12-19

HERA-pengar till Wiebke Kolbe

Wiebke Kolbe har fått anslag från det europeiska forskningsnätverket Humanities in the European Research Areas program ”Public Spaces: Culture and Integration in Europe” för det treåriga projektet [...]