lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

2020-03-03

Ny bok om kunskapshistoria

Den kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund har utkommit med en ny bok: Forms of Knowledge: Developing the History of Knowledge (red. Johan Östling, David Larsson Heidenblad & Anna Nilsson [...]

2020-02-25

MFS till kandidatuppsats i historia

Carl Runfors har tilldelats ett av årets Minor Field Studies-stipendium för sin kandidatuppsats i historia. [...]

2020-02-07

Två nya lektorer till institutionen

Vid årskiftet 2020 fick ämnet historia förstärkning med två nya lektorer. [...]