lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Föreläsning

Katechontism: Carl Schmitt and the Politics of Eschaton

2018-12-19 On   15:15 - 17:00

Öppet hus

Humanist- och teologdagarna

2019-04-05 Fr -
2019-04-06 Lö

2018-11-15

Konferens om Under strecket som kunskapsförmedlare

I hundra år har akademiker och andra kunnat ”skriva en streckare” i Svenska Dagbladet. Vad har denna långa kontinuitet av essäer betytt och vad betyder den idag? Den 22 november håller Lunds [...]

2018-11-07

Från prestigeprojekt till lärosäte i världen – om Lunds universitet genom historien

Varför finns det universitet i samhället? Vilken roll har de spelat i historien? Dessa och många fler frågor får man svar på i den nya boken Historia och historiker – om Lunds universitet genom 350 [...]

2018-09-17

Ny bok: Turismhistoria i Norden

Turismhistoria har under senare år blivit ett expanderande forskningsfält både i Europa och i Norden. Boken ger en bred överblick över aktuell tvärvetenskaplig nordisk forskning som behandlar [...]