Nyheter

2020-07-29

”Jag anklagar. De intellektuellas historia” av Kim Salomon

2020-05-18

Sune Bechmann Pedersen och Martin Dackling är nu docenter

2020-05-13

Ny bok av professor emeritus Eva Österberg om människors känslor i ett historiskt perspektiv

2020-05-06

Ett år i en forskares arbetsliv

2020-03-03

Den kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund har utkommit med en ny bok: Forms of Knowledge: Developing the History of Knowledge (red. Johan Östling, David Larsson Heidenblad & Anna Nilsson Hammar, Lund: Nordic Academic Press).

2020-02-25

Carl Runfors har tilldelats ett av årets Minor Field Studies-stipendium för sin kandidatuppsats i historia.

2020-02-07

Vid årskiftet 2020 fick ämnet historia förstärkning med två nya lektorer.

2020-01-21

Centrum för kunskapshistoria – en ny centrumbildning på HT

2019-12-03

Docent Per Anders Rudling från National University of Singapore har blivit utsedd till en Wallenberg Academy Fellow 2019, med placering på Historiska institutionen i Lund.

2019-11-27

Journalisterna Thomas Lunderquist och Lars Mogensen, producent respektive programledare för radioprogrammet Filosofiska rummet, och Anette Warring, professor i historia vid Roskilde universitet, utses till hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet.

2019-11-26

Protesterna i Hongkong har på gått i flera månader och de ser inte ut att mattas av. Marina Svensson, professor vid Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier, vad handlar egentligen protesterna om?

2019-11-19

Lundahistorikern Hanne Sanders blir den första mottagaren av Allhemsstiftelsens pris till Einar Hansens minne. Priset delas ut till den eller dem som i Einar Hansens anda främjat undervisning och forskning i Öresundsregionen. Priset delas ut vid en ceremoni på Malmö Rådhus den 14 november då pristagaren får 250 000 kronor.

2019-09-18

The Joint Faculties of Humanities and Theology has approved the establishment of a new PhD programme in East and South-East Asian Studies.

2019-09-09

2019-01-01

Historiska institutionen välkomnar Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier till HT-fakulteterna, och till institutionen som en ny avdelning.

2018-11-15

I hundra år har akademiker och andra kunnat ”skriva en streckare” i Svenska Dagbladet. Vad har denna långa kontinuitet av essäer betytt och vad betyder den idag? Den 22 november håller Lunds universitet en Under strecket-konferens som vetenskapligt belyser Under streckets historia och unika position som kunskapsförmedlare i offentlighetens Sverige.

2018-11-07

Varför finns det universitet i samhället? Vilken roll har de spelat i historien? Dessa och många fler frågor får man svar på i den nya boken Historia och historiker – om Lunds universitet genom 350 år. I den berättar lundahistoriker om universitetets äldsta historia och om tidigare kollegor.

2018-09-17

Turismhistoria har under senare år blivit ett expanderande forskningsfält både i Europa och i Norden. Boken ger en bred överblick över aktuell tvärvetenskaplig nordisk forskning som behandlar nordiska och vissa europeiska länder i ett turismhistoriskt perspektiv. Övergripande teman är det främmande och det förtrogna, turism och identitet, turism och modernitet samt turism och kulturarv.

2018-09-04

Einar Hansens Forskningsfonds svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas Joachim Östlund. Han prisas för en nyskapande och högst relevant form av historieskrivning som ger nya perspektiv på kulturmöten i en globaliserad värld. Prissumman är 150 000 danska kronor. Det svenska hederspriset går till etnologen Lynn Åkesson för hennes originella forskningsinsatser och mångåriga bidrag till utvecklingen av humaniora och teologi vid Lunds universitet.

2018-09-04

Mänskliga rättigheter har blivit ett centralt begrepp i samhällsdebatten, såväl internationellt som i Sverige. Men vad menar vi egentligen när vi talar om mänskliga rättigheter? I denna nya bok, skriven av tolv forskare med koppling till avdelningen för mänskliga rättigheter i Lund, undersöks mänskliga rättigheter som begrepp och politisk praktik. I boken diskuteras hur mänskliga rättigheter används i gymnasieskolan, hur filosofer diskuterar rättigheter, debatter om våldsbejakande extremism, sanningskommissioner och etnisk rensning, hur humanitära organisationer använder mänskliga rättigheter i historien om sig själva samt diskussioner om och förväntningar på internationella åtal och rättighetsinstitutioner inom FN. Här finns också kapitel om rättighetsdebatter i olika nationella kontexter, i Thailand, Egypten och på Åland. Boken ger en bild av de mänskliga rättigheternas samhällsrelevans i vår tid. Boken är utgiven på Bokbox Förlag. Köp den på Adlibris eller beställ den till ditt bibliotek!