Nyheter

2020-12-08

Yvonne Maria Werner, professor i historia, utses till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten vid Lunds universitet.

2020-10-19

Marina Svensson has published an article that deals with gentrification, heritage and walking in Beijing.

2020-10-06

Dr Nicholas Loubere has co-authored an article on small-scale gold miners in Ghana in the journal Labour, Capital and Society.

2020-10-06

Dr Astrid Norén-Nilsson has co-authored an article on civil society elites in Cambodia published in the journal Politics and Governance.

2020-09-23

Med boken "Vid världens ände. Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige" (Nordic Academic Press, 2020) diskuterar Joachim Östlund hur bilden av Sverige kom att aktualiseras i en osmansk 1700-talskontext.

2020-09-06

En ny antologi, Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia, behandlar efterkrigstidens kunskapshistoria. Boken samlar bidrag från fjorton nordiska historiker. Från Centrum för kunskapshistoria i Lund medverkar Johan Östling, David Larsson Heidenblad, Anton Jansson, Björn Lundberg och Ragni Svensson.

2020-07-29

”Jag anklagar. De intellektuellas historia” av Kim Salomon

2020-05-18

Sune Bechmann Pedersen och Martin Dackling är nu docenter

2020-05-13

Ny bok av professor emeritus Eva Österberg om människors känslor i ett historiskt perspektiv

2020-05-06

Ett år i en forskares arbetsliv

2020-03-03

Den kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund har utkommit med en ny bok: Forms of Knowledge: Developing the History of Knowledge (red. Johan Östling, David Larsson Heidenblad & Anna Nilsson Hammar, Lund: Nordic Academic Press).

2020-02-25

Carl Runfors har tilldelats ett av årets Minor Field Studies-stipendium för sin kandidatuppsats i historia.

2020-02-07

Vid årskiftet 2020 fick ämnet historia förstärkning med två nya lektorer.

2020-01-21

Centrum för kunskapshistoria – en ny centrumbildning på HT

2019-12-03

Docent Per Anders Rudling från National University of Singapore har blivit utsedd till en Wallenberg Academy Fellow 2019, med placering på Historiska institutionen i Lund.

2019-11-27

Journalisterna Thomas Lunderquist och Lars Mogensen, producent respektive programledare för radioprogrammet Filosofiska rummet, och Anette Warring, professor i historia vid Roskilde universitet, utses till hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet.

2019-11-26

Protesterna i Hongkong har på gått i flera månader och de ser inte ut att mattas av. Marina Svensson, professor vid Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier, vad handlar egentligen protesterna om?

2019-11-19

Lundahistorikern Hanne Sanders blir den första mottagaren av Allhemsstiftelsens pris till Einar Hansens minne. Priset delas ut till den eller dem som i Einar Hansens anda främjat undervisning och forskning i Öresundsregionen. Priset delas ut vid en ceremoni på Malmö Rådhus den 14 november då pristagaren får 250 000 kronor.

2019-09-18

The Joint Faculties of Humanities and Theology has approved the establishment of a new PhD programme in East and South-East Asian Studies.

2019-09-09