lu.se

Historiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Mänskliga rättigheter

GrundnivåGes termin
Mänskliga rättigheter: Introduktionskurs, 30 hp (MRSG11)höst 2019
Mänskliga rättigheter: Fortsättningskurs, 30 hp (MRSG21)höst 2019vår 2020
Mänskliga rättighetsstudier: Fördjupningskurs, 30 hp (MRSG31)höst 2019vår 2020
Mänskliga rättigheter: Praktikkurs, 30 hp (MRSG52)höst 2019vår 2020
Mänskliga rättigheter: Kandidatkurs, 30 hp (MRSK61)
Mänskliga rättigheter: Kandidatkurs, 30 hp (MRSK62)höst 2019vår 2020
Avancerad nivå
Mänskliga rättigheter i politikens och filosofins historia, 15 hp (MRSM11)höst 2019
Mänskliga rättigheter i den globaliserade världen: Aktörer, indikatorer och institutioner, 15 hp (MRSM12)höst 2019
Mänskliga rättigheter: Forskningsmetoder och forskningsetik, 15 hp (MRSM13)vår 2020
Mänskliga rättigheter: Tematisk fördjupningskurs, 15 hp (MRSM20)vår 2020

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: